Werkwijze

Werkwijze

GesprekVerzekeringenContactZelf doenWilsbeschikking

Gesprek

Nadat u bij ons een overlijden heeft gemeld, worden in het daaropvolgende gesprek alle zaken rondom de uitvaart besproken en vastgelegd, aan de hand van uw wensen en (financiƫle) mogelijkheden. Aan de orde komt o.a.: waar en wanneer vindt de uitvaart plaats; betreft het een crematie of begrafenis; welk soort graf is gewenst; wordt er een kerkdienst gehouden met voorganger of een bijeenkomst in een aula. Verder bespreken we de tekst voor de rouwkaarten en/of advertentie(s); wijze van opbaren (bijv. thuis op een bed of in de kist, in een uitvaartcentrum of kerk, of in een van onze 24-uurs familiekamers); condoleancebezoeken; bloemen; rouwvervoer; dragers; een kist voor de overledene; de aangifte bij de burgerlijke stand; etc.

Met al uw vragen rond de uitvaart kunt u bij ons terecht.

terug

Verzekeringen

Heeft u een uitvaartverzekering (hetzij een natura- of een kapitaalverzekering), ongeacht bij welke maatschappij, dan kunnen wij zorgen voor de afhandeling daarvan.

De meeste verzekeraars (Dela, Monuta, Yarden) laten u vrij in uw keuze voor een bepaalde uitvaartonderneming.

terug

Contact

Gedurende de periode tussen overlijden en uitvaart houden wij intensief contact met u, om er zeker van te zijn dat alles naar wens verloopt.

Als de overledene thuis is opgebaard, komen wij in elk geval dagelijks langs om te controleren of alles in orde is.

terug

Zelf doen

Uit ervaring weten wij dat het voor nabestaanden belangrijk kan zijn actief deel te nemen aan (de voorbereidingen voor) de uitvaart. Zo kunt u aanwezig zijn (of helpen) bij het verzorgen van de overledene, of zelf de kist met de overledene in- en uitdragen/-rijden in kerk of aula en naar het graf. Bovendien is het op sommige begraafplaatsen mogelijk van tevoren een plekje uit te zoeken; een afspraak met de beheerder regelen wij zonodig voor u.

Ook kunt u zelf de tekst voor de rouwkaart opstellen, en daar eventueel een foto en/of (kinder)tekening bijvoegen. Aan de plechtigheid zelf tenslotte kunnen nabestaanden een belangrijk aandeel hebben, wat een waardevolle bijdrage kan leveren aan de verwerking van het verlies. Er is veel mogelijk, wellicht meer dan u denkt; wij adviseren u daarover graag.

terug

Wilsbeschikking

Wilt u bij leven uw eigen uitvaartwensen bespreken en vast laten leggen, dan kunt u ons vrijblijvend en kosteloos een wilsbeschikking laten opstellen, met bijbehorend kostenoverzicht.

Schakelt u ons na een voorbespreking in om de uitvaart daadwerkelijk uit te voeren, dan krijgt u 100 euro korting op de uiteindelijke factuur.

terug